امکانات اتاق معلول DISABLE

اصولا اتاق های هتل برای افراد ناتوان مناسب نیستند. به عبارت دیگر یا اصلا تجهیزات متناسب در آنها وجود ندارد یا به شدت شبیه بیمارستان ها هستند. در همین راستا دو شرکت موشن اسپات که در حوزه طراحی حمام و دستشویی فعالیت می کنند با همکاری شرکت معماری رایدر طرح اولیه اتاق هتلی مناسب معلولان را ارائه کرده اند.

این طرح اولیه طوری است که هر اقامت کننده ای می تواند با توجه به نیازهای شخصی خود به راحتی در آن تغییراتی ایجاد کند.

در این اتاق هندریل هایی (نرده هایی مخصوص دست گیری افراد ناتوان در حرکت) قرار داده شده اند تا فرد معلول بتواند به آسانی در اتاق حرکت کند. همچنین داخل هند ریل با خط بریل نوشته هایی حک شده که به افراد نابینا کمک می کند در اتاق مسیر حرکت خود را راحت تر مشخص کنند.

در هتل پارک حیات تعداد 2 اتاق برای معلولین به متراژ 30 متر در نظر گرفته شده است

رزرو اتاق